הפעילות שלנו

הפעילות שלנו - פרוטוקולים

להלן פרוטוקולי הישיבות הרשמיות של האסיפה הכללית של העמותה.

פרוטוקול אסיפה ראשונה

מוצאי שבת

09.06.2018

20:00-22:00

ישבת התנעה 

אסטרטגיית גיוס ראשונית

הקמת מוסדות העמותה

לפרוטוקול המלא - כאן

פרוטוקול אסיפה שנייה

מוצאי שבת

18.10.2018

20:00-22:00

השקת קמפיין מימון המונים

תכנון והיערכות למהלך הקמפיין

מינוי חבר ועד נוסף

לפרוטוקול המלא - כאן

פרוטוקול אסיפה שלישית

רביעי

28.11.2018

20:30:21:30

אישור תיקוני תקנון והצהרה להקמת העמותה

תכנון מלפרוטוקול המלא - כאן