עדכון משולחן העבודה - נובמבר 2018

בשלב זה מתמקד המאמץ המחקרי שלנו במציאת תרופה מעכבת, כאשר הניסוי המרכזי בשלב הזה הינו ניסוי שנקרא סריקת תרופות/חומרים (drug screening). על מנת לקדם ניסוי בסדר גודל כזה, ישנם מספר שלבים, ניסויים מקדימים והיערכויות שנדרשים כהכנה.

 

ראשית, יש לדאוג לתרבית של תאים - של חולים ושל בריאים. מאלון ומאיתנו (כנשאים של כל אחת מהמוטציות) נלקחו דגימות עור שמגודלות במעבדה מזה מספר חודשים ומצטברות לכמות הנדרשת. חוץ מאיתנו נדרשים תאים בריאים (נטולי כל מוטציה ב-GFER) ולשם כך רוכשת המעבדה מאגר תאים. כמו כן חשוב שיהיו בניסוי גם תאים של חולים מובהקים (זוהי מחלה פרוגרסיבית) ולשם כך נשלחו דגימות מצרפת, ואולם אנו ממתינים למשלוח תקין נוסף. בכל אופן, התרביות מוכנות.

 

שנית, יש לכייל את המערכת. זה אומר שצריך לדאוג שכל החלקים המשתתפים בניסוי מתואמים וממלאים את תפקידם. בביולוגיה זה קצת יותר מורכב. לאחר סדרה של ניסויים, נראה שהצלחנו לכייל את המערכת. תודה לסאג'ה גראבה מהמעבדה של פרופ' מיגל ווייל על ההשקעה הרבה.

 

הדבר השלישי הוא לדאוג לחומרים/תרופות עצמם. בתהליך מרתק, של מיון והתאמה למחלה הספציפית, מבוצע תהליך התכנסות מכמה מאות אלפים לכמה מאות של חומרים שיש להם פוטנציאל אפשרי להשפיע. במקרה המיוחד שלנו, התהליך למעשה מתפצל לשני כלים מרכזיים המעורבים. ראשית זה הכלי החישובי עליו אמונה אדווה סואז מהמעבדה של פרופ' ווייל. הכלי השני נקרא קריסטליזציה ומי שמובילה אותו היא פרופ' דברה פס ממכון ויצמן. הרעיון פה הוא ממש לבנות מודל של החלבון. באמצעות שני הכלים נוכל ללמוד רבות על החלבון הפגום ועל האפשרויות לעזור לו.

 

רביעי ואחרון הוא מהלך המדידה. כיצד בוחנים הצלחה? לשם כך יש לבנות מערכת שתדע לזהות שינויים והשפעות. זוהי מערכת מורכבת שעובדת עם מספר רב של משתנים (ביג-דאטה) וצריכה לזקק את העיקר. על המערכת הזו אמון מידן שלו ידע טכנולוגי בדיוק בתחום והוא בונה אותה עבורנו, וגם עבור חוקרים שעובדים על מחלות נוספות ויוכלו להרוויח ממערכת כזו.

 

במקביל נעשה תהליך ניסוי נוסף, מורכב אך ממוקד בחומרים ספציפיים. התהליך בוחן אפשרות לחומר המטפל באחת המוטציות באופן נקודתי. באמצעות מענה זה, היה וימצא חיובי, אנחנו מדברים על בסיס ראשוני של טיפול מעכב.

 

חשוב לומר שעל כל המהלך הזה מנצח פרופ' מיגל ווייל, שבלעדי האמונה, הנתינה, המקצועיות והיכולות הגבוהות שלו, כל הדבר הזה לא היה אפשרי!