מטרתנו היא

 GFER לקדם מחקר למציאת תרופה למחלה - תסמונת 

 ומימון טיפולים עבור החולים בישראל

מבוסס על פי מסמך העמותה